ANBI

Emmaus Feniks Tegelen heeft een ANBI keurmerk. Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op hun internetsite. Deze gegevens zijn te vinden op Emmaus Feniks  

Emmaus-Feniks Tegelen

Mensen komen bij ons omdat ze even nergens anders terecht kunnen. Samen (met elkaar en voor elkaar) kunnen we een rustpunt in hun leven creëren, opdat zij weer de grip op hun leven kunnen terugvinden, als een ‘springplank’ naar weer een zelfstandig(er) leven. Wij bieden mensen een bed, maar ook een goede reden om eruit te komen. Inzamelen en verkopen van 2e-hands goederen is het middel  waarmee we kunnen doen wat we doen. Zo doen we zoveel als mogelijk met eigen mensen en eigen middelen.. Het her-gebruik van goederen hoort hierbij.. Waarde terug geven aan mensen èn goederen.

Samen wonen, samen werken, samen delen

In juli 2007 opende Emmaus Feniks in het voormalig Trappistenklooster in Tegelen haar deuren. De Feniks staat in de Oosterse mythologie voor de vogel die uit zijn eigen as verrijst, en is bewust als naam gekozen voor deze Emmausgroep. Om naast hoop te geven, duidelijk te maken dat een mens uit zijn ellende kan ontwaken en opnieuw kan beginnen met een volgend, een nieuw deel van zijn leven. Het doel van Emmaus is het leveren van een bijdrage aan een betere wereld voor iedereen. Zo winnen we samen veel levensvreugde, voor anderen, voor onszelf, voor elkaar. “Alleen zijn wij niet zo bijzonder in deze wereld. Samen kunnen we veel voor elkaar betekenen.“ Wij bieden mensen een bed EN een goede reden om eruit te komen. Wij zijn echter géén plek waar men zo vanaf ‘de straat’ binnen kan lopen voor ‘nachtopvang’. Wij zijn geen professionele hulpverleners, wij vragen mensen ons te helpen, zodat ook zij daarmee geholpen zijn (2-richting verkeer..). Wij vragen niet wat je gisteren deed of wie je was. Wij vragen je wie je vandaag bent en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Samen komen we een heel eind! Wij vragen en krijgen geen structurele subsidies. Wij werken samen voor kost en inwoning. Zo zijn en […]

Ons werk

Op dinsdag t/m zaterdag starten wij onze dag rond 8:30u. Dagtaken verdeeld onder alle aanwezigen.. compagnons, vrijwilligers, taakgestraften en gaan we gezamenlijk aan de slag. We drinken samen koffie, gebruiken samen onze lunch en met regelmaat blijft er wel iemand ‘plakken’ om ’s avonds mee te eten. De atmosfeer onderling is goed en er wordt hard gewerkt om niet alleen onze boterham te verdienen, maar ook om hen die er weer klaar voor zijn om zelfstandig(er) te gaan leven terug in het zadel te helpen. Na het avondeten nemen we gezamenlijk de dag nog eens door (wat ging er goed, wat minder) zodat we er morgen samen weer tegenaan kunnen. Doel De stichting heeft ten doel, vastgelegd in het Universeel Manifest van de Emmaus-beweging: a. zo te handelen dat iedere mens en iedere gemeenschap kan leven en zich ontplooien in gelijkwaardigheid en vrijheid. b. het leven en werken in Emmausverband volgens de doelstellingen en idealen mogelijk te maken en te waarborgen. De wet van Emmaus luidt: ́dienstbaar te zijn aan degenen die minder gelukkig zijn dan jezelf́ en ́eerst degenen dienen die het meest lijden.De stichting tracht haar doel te bereiken door het inzamelen en verwerken van welvaartsresten, waardoor materialen […]